مشخصات

 • نام و نام خانودگی : گمنام
 •  
 • سن : 24 سال
 •  
 • عملیات : والفجر مقدماتی
 •  
 • منطقه : فکه
 •  
 • تاریخ رجعت: 1380/08/20
 •  
 • تاریخ تدفین : 1381/02/13
 •  

مشخصات

 • نام و نام خانودگی : گمنام
 •  
 • سن : 18 سال
 •  
 • عملیات : بدر
 •  
 • منطقه : شرق دجله
 •  
 • تاریخ رجعت: 1380/09/20
 •  
 • تاریخ تدفین : 1381/02/13
 •  

مشخصات

 • نام و نام خانودگی : گمنام
 •  
 • سن : 20 سال
 •  
 • عملیات : کربلای 5
 •  
 • منطقه : شلمچه
 •  
 • تاریخ رجعت: 1380/08/20
 •  
 • تاریخ تدفین : 1381/02/13
 •  

مشخصات

 • نام و نام خانودگی : گمنام
 •  
 • سن : 35 سال
 •  
 • عملیات : والفجر 4
 •  
 • منطقه : پنجوین
 •  
 • تاریخ رجعت: 1380/09/20
 •  
 • تاریخ تدفین : 1381/02/13
 •  

مشخصات

 • نام و نام خانودگی : گمنام
 •  
 • سن : 23 سال
 •  
 • عملیات : مسلم ابن عقیل
 •  
 • منطقه : سومار
 •  
 • تاریخ رجعت: 1380/08/20
 •  
 • تاریخ تدفین : 1381/02/13
 •  

مصاحبه و گفتگو

مصاحبه ای موجود نیست.

دلنوشته

دلنوشته ای موجود نیست.

گالری تصاویر
فیلم
Untitled-2

دیگر فایل ها

 

تولیدات دیگران